Investigació

La investigació del Departament d’Art s’estructura entorn de dos grups de investigacion emergents:

I dos grups d’investigació consolidats:

3 febrer 2014